Faq

Kiedy i gdzie odbywa się ustanawianie Rekordu Guinnessa podczas Światowego Dnia Marzyciela?
Rekord Guinnessa będzie ustanawiany 8-9 września 2018 r. w Łodzi, w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, na al. Politechniki 10.

Próba rozpoczyna się 8 września o godz. 12:00 i kończy równo po 24h, czyli 9 września o godz. 12:00.
Na jakim dystansie mogę wystartować?

W ramach rekordu organizatorzy przewidują jeden dystans do przepłynięcia – jest to jedna długość basenu 25m.

Co muszę zrobić, aby moje przepłynięcie jednej długości basenu zostało uznane za poprawne i doliczone do sumarycznego wyniku rekordu?

Po wskoczeniu/wejściu do wody należy przepłynąć ciągiem całą długość 25 m, dowolnym stylem pływackim. Pod koniec dystansu należy dotknąć ściany basenu, w miejscu oznaczonym przez organizatorów jako znak zakończenia swojej zmiany w sztafecie. Następnie należy jak najszybciej opuścić basen, w miejscu wskazanym przez organizatorów.

Czy jest ustalony limit czasowy na przepłynięcie jednej długości basenu?

Oficjalnie nie został ustalony żadnej limit czasowy, jednak aby udało się pobić rekord, organizatorzy szacują, że przepłynięcie nie powinno trwać dłużej niż 1 min.

Skąd będę wiedzieć o której godzinie powinienem płynąć

Podczas wypełnienia formularza zgłoszeniowego zawodnik wybiera sobie dostępny przedział czasowy, w którym chciałby popłynąć. Przedziały czasowe podzielone są co 30 min, np. 12:30-13:00 lub 24:00- 00:30. Po pomyślnie zakończonej rejestracji zawodnik otrzyma maila od organizatorów, ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dot. wydarzenia.

O której godzinie muszę stawić się w Zatoce Sportu

Zawodnik musi stawić się na min. godzinę przed planowaną godziną przepłynięcia, na którą się zapisał. Np. Jeśli zarejestrowałeś się na godz. 13:00-13:30 to na Zatoce Sportu powinieneś zjawić się najpóźniej o godz. 12:00.

Czy osoby nieletnie mogą startować w próbie ustanowienia Rekordu Guinnessa?

Osoby nieletnie, od 4 do 18 roku życia mogą wziąć udział w próbie ustanowienia Rekordu Guinnessa za wcześniejszym okazaniem pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz jest do pobrania w zakładce Rekord Guinnessa -> Pliki do pobrania -> - Zgoda rodzica, opiekuna prawnego na udział osoby nieletniej. Dodatkowo, osoby nieletnie zobowiązane są przyjść na wydarzenie z rodzicem lub opiekunem prawnym, który w momencie przepłynięcia zostanie wpuszczony na nieckę basenu w celu sprawowania pieczy nad nieletnim.

Czy osoby niepełnosprawne mogą startować w próbie ustanowienia Rekordu Guinnessa?

Tak, o ile stopień ich niepełnosprawności umożliwia im bezpieczne przepłynięcie jednej długości basenu 25m, bez użycia dodatkowych sprzętów, tj. kamizelka dmuchana, rękawki, koło ratunkowe, itp. Przepłynięcie musi być wykonane wyłącznie przy użyciu siły ludzkich mięśni.

Czy do próby ustanowienia Rekordu Guinnessa mogą zgłaszać się drużyny?

Tak. Drużynę możesz zarejestrować w zakładce Formularz zgłoszeniowy -> Zgłaszam drużynę

Ile maksymalnie osób mogę zgłosić w ramach jednej drużyny?

Organizatorzy nie ustalają limitu osób w drużynach.

Czy po zakończonym przepłynięciu dostanę pamiątkowy medal?

Tak, dekoracja medalami nastąpi zaraz po zakończonym przepłynięciu każdego z uczestników.

Czy udział w ustanowieniu Rekordu Guinnessa jest bezpłatny?

Nie, aby wziąć udział w próbie ustanowienia Rekordu Guinnessa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykupić pakiet startowy, w cenie wskazanej przez organizatorów.

W jaki sposób mogę się zgłosić do wzięcia udziału w próbie ustanowienia Rekordu Guinnessa?

Formularz zapisów znajduje się na stronie internetowej www.swiatowydzienmarzyciela.pl. Aby przejść do formularza zapisów należy kliknąć na różową chmurkę z napisem „PŁYNĘ’ a system automatycznie przeniesie Cię do formularza zapisów. Wypełniając formularz i uiszczając opłatę za pakiet startowy zapisujesz się do uczestnictwa w zawodach.

W jaki sposób mogę zapłacić za udział w próbie?

Formularz zapisów znajduje się na stronie internetowej www.swiatowydzienmarzyciela.pl. Aby przejść do formularza zapisów, należy kliknąć na różową chmurkę z napisem „PŁYNĘ“, a system automatycznie przeniesie Cię do formularza zapisów. Wypełniając formularz i uiszczając opłatę za pakiet startowy zapisujesz się do uczestnictwa w zawodach.

Do kiedy mogę zapisać się na wydarzenie?

Zapisy na wydarzenie prowadzone są do 2 września 2018 r. ( poprzez formularz na stronie www.swiatowydzienmarzyciela.pl/zapisy ) lub do wyczerpania pakietów startowych.

Wystąpił problem podczas płatności on-line, co mam zrobić?

Problemy z transakcją on-line możesz zgłosić poprzez formularz: https://www.payu.pl/pdfgenerator# no-back

Czy podczas rejestracji zostaje mi nadawany nr startowy?

Tak, system nadaje numery startowe w kolejności zgłoszeń. O numerze startowym zostaniesz poinformowany w dniu wydarzenia w biurze rejestracji zawodów na Zatoce Sportu. Do tego czasu numer startowy nie będzie Ci potrzebny.

Czy mogę zgłosić udział w próbie a opłatę za Pakiet Startowy uiścić później?

Opłatę za pakiet startowy należy uiścić w momencie rejestracji.

Czy po rejestracji mogę zrezygnować z zapisu na wydarzenie?

Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zrezygnowania z zapisu na wydarzenie.

Czy dostanę zwrot pieniędzy, jeśli zrezygnuję z udziału w próbie pobicia rekordu?

Zgodnie z regulaminem płatności, organizator nie zwraca pieniędzy uiszczonych za pakiet startowy.

Czy dostanę zwrot pieniędzy za pakiet startowy, jeśli nie zjawię się na wydarzeniu?

Zgodnie z Regulaminem Płatności, w takiej sytuacji nie przysługuje Ci zwrot pieniędzy.

Kto jest zwolniony z opłaty za Pakiet Startowy?

Nikt nie jest zwolniony z opłaty za pakiet startowy.

Co wchodzi w skład pakietów startowych?

Plecaczek sportowy, czepek, kosmetyki dla osób aktywnych, pamiątkowy medal (do odbioru po przepłynięciu 25 m), woda mineralna.

Zawartość pakietów startowych może ulec zmianie wraz z podjęciem współpracy z kolejnymi partnerami.

Kiedy będę mógł odebrać pakiet startowy?

Pakiet startowy będzie można odebrać w dniu wydarzenia „Światowy Dzień Marzyciela” w punkcie rejestracji w Zatoce Sportu przy Politechniki 10, 90-001 Łódź. Jeśli pojawi się inna możliwość odbioru pakietów startowych, organizatorzy poinformują o tym za pośrednictwem strony www.swiatowydzienmarzyciela.pl lub mailowo.

Czy można wymienić jakiś element pakietu startowego na inną nagrodę?

Nie, nie ma możliwości wymiany jakiegokolwiek z elementów pakietu startowego.

Zapisałem się na wydarzenie i opłaciłem pakiet startowy. Co mam zrobić po przyjściu na Zatokę Sportu, w dniu próby ustanowienia Rekordu Guinnessa?

Po dokonaniu rejestracji i opłaceniu uczestnictwa dostaniesz wszelkie potrzebne Ci informacje na adres e-mail, który podasz w Formularzu Zgłoszeniowym.

W dniu wydarzenia dostaniesz od nas kolejnego maila przypominającego Ci o godzinie, na którą należy stawić się na miejscu wydarzenia oraz o niezbędnych rzeczach do zabrania ze sobą.

W Zatoce Sportu powinieneś pojawić się najpóźniej na 1 godzinę przed planowaną godziną przepłynięcia. Np. jeśli zapisałeś się na pływanie w przedziale 12:00-12:30, na terenie obiektu powinieneś być najpóźniej o godz. 11:00.

Po przybyciu do Zatoki Sportu, udaj się bezzwłocznie do punktu rejestracji i potwierdź swoje uczestnictwo, podpisując się na liście obecności. Wolontariusz poprosi Cię również o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu w celu potwierdzenia Twoich danych oraz podpisanie niezbędnych dokumentów.

Po podpisaniu listy, wolontariusz wyda Twój Pakiet Startowy i na Twoim ramieniu napisze mazakiem wodoodpornym numer startowy.

Następnie na pół godziny przed planowanym przepłynięciem udaj się w kierunku szatni, odbierz bezpłatnie kluczyć do szafki, przebierz się w strój kąpielowy.

Gdy będziesz już gotowy, zgłoś się do wolontariusza, który będzie dyżurował w szatni. Pokieruje Cię on na strefę rozgrzewki i udzieli dalszych informacji.

Co muszę zabrać ze sobą w dniu wydarzenia?

- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, potwierdzający Twoje dane. (Legitymacja szkolna, akademicka nie jest dokumentem tożsamości) – osoby pełnoletnie

- Legitymację szkolną – osoby nieletnie*

- Oryginał podpisanego formularza ‘Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby nieletniej w wydarzeniu’ - osoby nieletnie

- Strój kąpielowy, czepek, okularki pływackie, klapki, ręcznik

*osoby nieletnie, nieposiadające legitymacji szkolnej muszą stawić się w rejestracji wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, w celu potwierdzenia tożsamości.

Co mam zrobić po przepłynięciu 25m?

Po przepłynięciu 25m w basenie, na którym podejmiemy próbę ustanowienia Rekordu Guinnessa, należy bezzwłocznie opuścić basen i udać się w miejsce wskazane przez wolontariusza, w celu podpisania się pod „Listą Rekordu”.

„Lista Rekordu” jest dokumentem wymaganym przez Guinness World Records do uznania próby. Każdy uczestnik musi złożyć podpis przy swoim imieniu i nazwisku oraz uzyskanym czasie przepłynięcia, niezwłocznie po przepłynięciu jednej długości basenu.

Następnie wolontariusz zaprowadzi Cię do strefy dekoracji, gdzie zostaniesz udekorowany pamiątkowym medalem. Podczas dekoracji zrobimy Ci pamiątkowe zdjęcia, które później zamieścimy do pobrania na stronie internetowej wydarzenia, tj. www.swiatowydzienmarzyciela.pl i w mediach społecznościowych wydarzenia.

Po dekoracji możesz udać się do strefy rozrywki na terenie basenów i skorzystać z bezpłatnych atrakcji zapewnionych przez organizatorów i partnerów wydarzenia lub kierować się bezpośrednio do szatni, przebrać się i oddać kluczyk do szafki w recepcji.

Słyszałem, że 8 i 9 września w Zatoce Sportu oprócz próby ustanowienia Rekordu Guinnessa będą również dodatkowe atrakcje. Jakie atrakcje planujecie zapewnić oraz czy wstęp na nie będzie bezpłatny?

Informacja o atrakcjach będzie przekazywana za pośrednictwem dedykowanego wydarzenia w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.swiatowydzienmarzyciela.pl Wstęp na wydarzenia organizowane w tzw. „strefie suchej” (cały obiekt Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej z wyjątkiem Strefy Basenowej) będzie bezpłatny.

Ubezpieczenie

Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC na czas trwania wydarzenia.