Pliki do pobrania

Regulamin wydarzenia Światowy Dzień Marzyciela
Regulamin Płatności
Regulamin Newslettera
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby nieletniej
Regulamin zawodów finałowych Water challenge